1. Inleiding

et uitgangspunt van kinderopvang Dikke Maatjes is het bieden van verantwoorde kinderopvang. In dit pedagogische beleidsplan buitenschoolse opvang staat beschreven wat wij hieronder verstaan. Het beleid vormt de basis van waaruit op de groepen gewerkt wordt met kinderen van 4-12 jaar. Om kwaliteit van opvang te kunnen bieden en dit ook te toetsen, wordt gewerkt vanuit vier centrale pedagogische doelen.

In dit beleidsplan wordt beschreven op welke manier wij de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers spelen hierin een belangrijke rol en hebben dan ook meer taken dan ‘slechts’ het verzorgen van kinderen. Naast de taakomschrijving van de pedagogisch medewerkers bevat het beleid ook een omschrijving van hoe de opvang op de verschillende groepen eruit ziet. Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de medewerkers van Dikke Maatjes en de ouders. Hoe deze samenwerking eruit ziet, staat ook in dit beleid omschreven, net als de wijze waarop de pedagogisc