Thema Spelen met gevaarlijke voorwerpen

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met gevaarlijke voorwerpen

Wat zijn de afspraken voor spelen met gevaarlijke voorwerpen? Soms werken oudste peuters wel eens met een schaar of bijvoorbeeld prikpen, waar zij zich aan zouden kunnen bezeren. Kinderen werken hier alleen mee onder strikt toezicht van de PM’er en werken hierbij één op één of in kleine groepjes. De afspraak hierbij is de schaar en/of prikpen laag houden, goed op de billen blijven zitten, niet ‘zwaaien’ met de schaar en/of prikpen in de hand.

Kennen medewerkers en kinderen de afspraken voor spelen met gevaarlijke voorwerpen? De afspraak rond het spelen met gevaarlijke voorwerpen is bekend bij de medewerkers, zij leggen dit aan de kinderen uit. Kinderen weten ook dat zij op bepaalde plekken (keuken) niet mogen komen, omdat dit gevaarlijk kan zijn.

Hoe worden de afspraken met de kinderen en medewerkers besproken? De medewerkers zijn hier vanuit hun professionaliteit mee bekend. Medewerkers spreken elkaar hier ook op aan. Aan kinderen wordt uitgelegd waarom zij niet met bepaalde voorwerpen mogen spelen en wat de gevaren zijn.

Hoe worden ouders op de hoogte gesteld over het spelen met gevaarlijke voorwerpen? Als kinderen een activiteit hebben gedaan met bijv. een schaar of prikpen wordt dit verteld in de overdracht. Spelen met andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.

Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt voor de leeftijd van het kind Wordt gereedschap of andere gevaarlijke voorwerpen regelmatig gecontroleerd? Hoe wordt kinderen geleerd hoe ze met het gereedschap/ voorwerp om moeten gaan? Hoe wordt voorkomen dat te jonge kinderen bij het gereedschap kan komen? KDV: niet van toepassing. Kinderen werken soms met scharen: hiervan wordt uitgelegd wat de gevaren kunnen zijn (vingertjes, haren) BSO: gereedschap voldoet aan de voorwaarden. Materialen worden in de BSO-ruimte in de hoge kast opgeruimd.

Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen wanneer ze met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken Is voor alle medewerkers duidelijk welke beschermingsmiddelen bij welke activiteit gebruikt moeten worden? Voorbeelden: Ovenhandschoenen bij kookactiviteiten, oog- of gehoorbescherming bij zagen of boren. KDV: N.V.T. BSO: Ja, medewerkers zijn hiervan op de hoogte. In het overleg wordt besproken welke middelen per activiteit nodig zijn.

Wordt met de kinderen besproken welke beschermingsmiddelen (incl. schoenen en kleding) ze moeten dragen bij bepaalde activiteiten? Zijn beschermingsmiddelen voldoende voorhanden? KDV: N.V.T. BSO: De medewerker die de activiteit of workshop begeleid bespreekt met de kinderen en collega’s wat zij hiervoor nodig hebben en schaft dit indien nodig aan. Aan kinderen worden eventuele gevaren uitgelegd.

Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken Hoe wordt voorkomen dat jonge kinderen bij gevaarlijke voorwerpen kunnen komen? Kunnen kinderen zich ergens aan branden of snijden? Is voor alle medewerkers duidelijk welke voorwerpen voor jonge kinderen gevaarlijk zijn? Jonge kinderen kunnen niet bij gevaarlijke voorwerpen komen. De keuken is afgesloten m.b.v. een magneetsluiting en gevaarlijke voorwerpen worden hoog weggezet. Alle PM’ers zijn bevoegd en hebben daarmee voldoende kennis van de eventuele gevaren voor het jonge kind. Daarbij wordt de herhaling van de training kinderEHBO ook meegenomen met in stand houden van de kennis rondom deze gevaren.

Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig opgeborgen Hoe wordt voorkomen dat kinderen bij voorwerpen of gereedschappen kunnen komen, waar niet mee mag worden gespeeld? Welke voorwerpen/ gereedschappen zijn dat? Weten de kinderen en medewerkers met welke voorwerpen of gereedschappen niet gespeeld mag worden? Hoe wordt hierover met kinderen en medewerkers gepraat? Kinderen weten waar zij wel en niet aan mogen komen. Als de PM’er op de groep een mes gebruikt bij het vlees snijden, wordt uitgelegd waarom een kind hier niet aan mag komen. Dit geldt ook voor de grote scharen. Op de groepen zijn geen gevaarlijke voorwerpen op kindhoogte te vinden. Scharen etc. zijn hoog opgeborgen. Bij de BSO’s is het gereedschap opgeruimd in de kast.