Thema Spelen op hoogte

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op hoogte

Wat zijn de afspraken voor spelen op hoogte? Kinderen die aan tafel een spelletje of puzzel maken, wordt altijd gezegd op de billen te blijven zitten. Bij het spelen in de verschillende klimtoestellen buiten, mogen de kinderen niet op de bankjes of op randjes van het hekje staan, of ‘hangen’ boven de glijbaan.

Kennen medewerkers en kinderen de afspraken voor spelen op hoogte? Ja, alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. Medewerkers spreken elkaar hier ook op aan.

Hoe worden de afspraken met de kinderen besproken? De kinderen worden hierop aangesproken als de PM’er het ziet gebeuren. Hierbij wordt ook uitgelegd waarom dit niet mag.

Zijn medewerkers in staat kinderen goed te begeleiden in spelen op hoogte? Bij het spelen aan tafel worden de kinderen begeleid. Kinderen die nog niet zelfstandig aan tafel kunnen komen worden hierbij geholpen. Kinderen die nog niet goed rechtop en/of op hun billen kunnen blijven zitten worden eventueel in een kinderstoel bij de tafel gezet.

Zijn er afspraken over geschikte kleding bij spelen op hoogte? Kan het kind achter koordjes, capuchon of sieraden blijven hangen? De kans dat dit gebeurt is aanwezig, maar door de gemaakte afspraken wel beperkt. De afspraak is dat kleding met eventueel risico wordt uitgedaan. Kinderen mogen geen sieraden dragen.

Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in kunnen komen, zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komenHoe begeleiden medewerkers kinderen in het klimmen op speelmateriaal? Als kinderen interesse tonen in een specifiek speeltoestel, maar hier zelf nog niet in kunnen klimmen, worden zij eventueel geholpen. We blijven dan in de buurt zodat het kind er ook weer uit geholpen kan worden. Kleine kinderen worden ook begeleid bij de glijbaan/trap.

Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van goede kwaliteit Voldoen de speeltoestellen aan de WAS? De speeltoestellen voldoen aan de wettelijke eisen.

Is er een onderhoudsplan voor de speeltoestellen, bomen, muurtjes? Waar worden de resultaten vastgelegd? Zijn bomen niet ziek, takken nog stevig, etc.? Ja, er is een onderhoudsplan. Wij hebben geen bomen op onze speelplaatsen. Resultaten worden vastgelegd in:

Worden (natuurlijke) speeltoestellen regelmatig gecontroleerd op veiligheid door gebreken? Kunnen kinderen met een sieraad of touwtje ergens achter blijven hangen? Ja, de speeltoestellen worden gecontroleerd. De kans op blijven hangen is aanwezig, maar tot een minimum beperkt. Ook wordt er altijd door minimaal één PM’er toezicht gehouden op de plek waar de speeltoestellen staan.