Thema Spelen op risicovolle plekken

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op risicovolle plekken Wat zijn de afspraken voor spelen op risicovolle plekken? Dit staat beschreven in het Protocol Uitstapjes en Vervoer

Worden lucifers/aanstekers bijvoorbeeld buiten de activiteit goed opgeborgen? Ja, als deze nodig zijn voor een activiteit worden deze na gebruik weer veilig opgeborgen.

Mogen alleen kinderen, die een zwemdiploma hebben, bij water spelen? Hoe wordt vastgelegd welke kinderen een zwemdiploma hebben? Dit staat beschreven in het Protocol Uitstapjes en Vervoer

Kennen medewerkers en kinderen de afspraken voor spelen op risicovolle plekken? Medewerkers worden bekend gemaakt met de afspraken die zijn vastgelegd in het protocol.

Hoe worden de regels met de kinderen en medewerkers besproken? Wordt met kinderen besproken hoe ze moeten omgaan met het drukke verkeer? Kinderen worden zowel tijdens het buiten spelen als tijdens uitjes gewezen op de regels en gevaren wat betreft het verkeer. Kinderen worden hier ook voorafgaand aan een uitstapje extra op gewezen.

Hoe worden ouders op de hoogte gesteld over het spelen op risicovolle plekken? Hoe worden ouders op de hoogte gesteld over het spelen bij water, bij vuur, drukke wegen? Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld waar de kinderen naartoe gaan. Verdere regels en afspraken staan in het protocol Uitstapjes en Vervoer.

Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd Hoe wordt voorkomen dat kinderen op plekken komen, waar niet mag worden gespeeld? Welke plekken zijn dat? Kinderen mogen niet spelen in de keuken en ook niet in de wasruimte. Deze ruimtes worden afgeschermd met een deur met deurdranger / magneet.

Verschilt dit voor leeftijdsgroepen? Is voor jonge kinderen de omgeving rond het water afgeschermd? Is er een goede omheining waar kinderen niet zomaar onderdoor of overheen kunnen klimmen? Kinderen van de BSO mogen bijv. wel in de keuken komen. Kinderen kunnen vanuit de kinderopvang niet bij water komen.

Weten de kinderen en medewerkers op welke plekken niet gespeeld mag worden? Hoe wordt hierover met kinderen en medewerkers gepraat? Kinderen worden bewust gemaakt van de plekken waar zij niet mogen komen. Medewerkers zijn hiervan bewust.

Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te spelen Is er altijd voldoende toezicht wanneer kinderen op gevaarlijke plekken spelen? Hoe wordt vastgesteld wat voldoende toezicht is? Dit staat beschreven in het Protocol Uitstapjes en Vervoer.

Kan het kind altijd weg van de risicovolle plek, mocht er iets gebeuren? Staat er altijd een emmer water of zand klaar als er met vuur wordt gespeeld? Kunnen kinderen zelfstandig het water uit komen, als ze hier in zijn gevallen? Als er bij een BSO-activiteit bijvoorbeeld broodjes of marshmallows geroosterd worden boven een vuurtje, staan er ‘blusmiddelen’ klaar. Kinderen die met of in het water spelen mogen maar tot de knieën. Afspraken hierover staan in beschreven in het Protocol Uitstapjes en Vervoer.

Hebben kinderen de juiste kleren aan en lange haren vast gemaakt wanneer ze met vuur spelen? Zijn er veilige omstandigheden gecreëerd om te voorkomen dat kinderen onverwachts terechtkomen in druk verkeer? Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Kinderen dragen bij uitstapjes ook hesjes, waardoor zij extra opvallen in het verkeer.