Thema Spelen met snelheid

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met snelheid Wat zijn de afspraken voor spelen met snelheid? Binnen mogen de kinderen niet rennen, dit mag alleen buiten op het speelplein. Buiten mogen de kinderen rennen en fietsen. Bij het fietsen buiten letten de kinderen ook op de kinderen die rondlopen. Als het rustig is buiten, kunnen de kinderen soms ook even lekker hard fietsen, anders wordt hun gevraagd voorzichtig en rustig te fietsen, i.v.m. de andere kinderen. Kennen medewerkers en kinderen de afspraken voor spelen met snelheid? Ja, deze zijn bekend. Soms spreken de PM’ers elkaar of de kinderen weer even aan op deze afspraken. Hoe worden de regels met de kinderen besproken? Tijdens het spel worden kinderen hieraan herinnerd en uitgelegd waarom de regel er ook alweer is. Zijn medewerkers in staat kinderen goed te begeleiden in spelen met snelheid? Ja, de kinderen zijn hierin goed te begeleiden. Soms moet de regel een aantal keer herhaald worden omdat het kind het vergeet in zijn/haar spel.

De ruimte rond de schommel is vrij van kinderen of obstakels Hoe controleren medewerkers de vrije ruimte rond schommels? N.V.T. Weten medewerkers waar ze op moeten letten als ze de ruimte rond de schommels controleren? N.V.T.

Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen uitvoerenKunnen kinderen op rustige plekken oefenen, en vrij spelen, zonder dat de kans groot is dat er botsingen optreden? Activiteiten op snelheid worden vrijwel altijd buiten uitgevoerd. Soms zet de PM’er een parcours uit in de centrale hal, waarbij de meubels aan de kant worden gezet.

Is de ondergrond geschikt voor activiteiten/ speelgoed op wieltjes? Ja, deze is geschikt. Voor de kleinere kinderen is het soms wat lastig met fietsen.

Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als bijvoorbeeld fietsen of skaten/ skateboarden Wordt er beschermingsmiddelen aangeboden als kinderen gaan skaten of skateboarden? N.V.T.

Wordt het dragen van pols- en elleboogbeschermers verplicht en een helm aangeboden? N.V.T.