Thema Spelen uit zicht

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen uit het zicht

Wat zijn de afspraken voor spelen uit het zicht? Kennen de kinderen de grens van het speelgebied? Kunnen kinderen alleen uit het zicht spelen? KDV: N.V.T. kinderen spelen altijd in het zicht van de PM’ers. BSO: kinderen spelen niet altijd in het zicht van de PM’ers, maar de PM’ers zijn wel altijd in de buurt en aanspreekpunt voor de kinderen. Bij het buitenspelen uit het zicht worden ouders geïnformeerd en toestemming gevraagd middels een formulier.

Kennen medewerkers en kinderen de afspraken voor spelen uit het zicht? Leven de kinderen de regels na? Blijven ze binnen de grens/op de afgesproken plek? Hoe worden de regels met de kinderen en medewerkers besproken? Er worden afspraken gemaakt met de kinderen en kinderen worden hier regelmatig aan herinnerd. Bij uitstapjes worden de afspraken voorafgaand nogmaals doorgenomen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het PROTOCOL UITSTAPJES en VERVOER. Ouders worden ook op de hoogte gebracht van de afspraken. Kinderen wordt altijd even gevraagd of de afspraken goed zijn begrepen (eventueel wordt de kinderen gevraagd de afspraak te herhalen)

Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het zicht kunnen spelen Hoe wordt voorkomen dat kinderen in onverwachte situaties komen? Kunnen kinderen altijd snel hulp halen? De PM’er is altijd in de buurt.