Thema Trek- en duwspelen (stoeien)

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over trek- en duwspelen

Wat zijn de afspraken voor trek- en duwspelen? Spreek je af elkaar geen pijn te doen en onmiddellijk te stoppen als ander dat wil? Kinderen mogen met elkaar stoeien zolang het binnen de groep past, en de andere kinderen er geen last van ondervinden. Als het stoeien te wild en te druk wordt en gevaarlijke situaties zou kunnen opleveren moeten de kinderen hiermee stoppen.

Kennen medewerkers en kinderen de afspraken voor trek- en duwspelen?Medewerkers zijn hiermee bekend. Zijn de verschillen tussen stoeien en vechten voor alle medewerkers duidelijk? Bij stoeien wordt meestal gelachen, zijn gezichtsuitdrukkingen ontspannen en beginnen kinderen om de beurt met stoeien. Bij vechten is het gezicht en met name de kaak gespannen en domineert meestal één kind het spel. Dit is voor de medewerkers bekend en zij grijpen hierop in als het nodig is.

Hoe worden de regels met de kinderen en medewerkers besproken? Kinderen worden hierop aangesproken als de situatie zich voordoet. Medewerkers bespreken dit onderling met elkaar en worden in groepsbesprekingen hiervan bewust gemaakt.

Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek- en duwspelletjes doen

Is er voldoende toezicht bij trek en duwspelletjes, zodat snel tussen beide gekomen kan worden wanneer kinderen elkaar pijn doen? Is de omgeving en ondergrond geschikt en vrij van obstakels? Ja, er wordt op toegezien dat het niet uit de hand loopt en dat de kinderen elkaar geen pijn doen. Als kinderen laten blijken dat zij behoefte hebben aan ‘fysiek contact’ wordt eventueel ruimte vrij gemaakt van obstakels.