Thema Uitstapjes

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers wanneer er op stap wordt gegaan Wat zijn de regels tijdens uitstapjes? Kennen medewerkers en kinderen de regels die gelden tijdens uitstapjes? Hoe worden de regels met de kinderen en medewerkers besproken? De regels en afspraken omtrent uitstapjes Dit staat beschreven in het Protocol Uitstapjes en Vervoer

Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes Welke factoren zijn meegenomen in de afweging hoeveel begeleiding mee gaat met het uitstapje? Hierbij wordt gekeken naar het aantal kinderen, leeftijden van de kinderen en het type uitje.

De risico’s op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend Is de locatie bezocht? Is met de eigenaar gesproken over mogelijke risico’s? Is de route naar de locatie doorgenomen? Vooraf wordt bekeken of de locatie geschikt is voor de leeftijdscategorie van de kinderen. Er wordt gekeken naar eventuele risico’s en mogelijkheden. Er wordt gekeken of de route veilig en goed toegankelijk is voor de gebruikte vervoersmiddelen.

De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig. Is het vervoersmiddel goed onderhouden? De vervoersmiddelen worden onderhouden en gekeurd volgens de regelgeving.

Kunnen de kinderen veilig worden vervoerd in het vervoersmiddel? Zijn er voldoende zitverhogers bij gebruik van een auto of busje? In de bus worden kinderen altijd veilig vervoerd, kinderen zijn verplicht een gordel te dragen en maken in de auto altijd gebruik van een zitverhoger als dit nodig is.

Kunnen kinderen in een gordel vast worden gezet in de stint of bakfiets? Is het fietszitje geschikt voor het te vervoeren kind? Wij maken geen gebruik van fietsen en bakfietsen. In de Stint wordt altijd gebruik gemaakt van de gordels. Dit staat ook beschreven in het Protocol Uitstapjes en Vervoer.