Dagritme

In de babygroep is maximaal plaats voor 9 kinderen die variëren in leeftijd tussen de 0 en ongeveer 1,5 jaar. Hier wordt het dagritme vooral door de baby’s zelf bepaald. Er wordt echter in overleg met de ouders/verzorgers gewerkt naar een dagritme, dat het beste aansluit op het thuisritme. Dit om een dagelijkse soepele overgang van kinderdagverblijf naar huis te bevorderen. Ook zullen we in nauw overleg met de ouders/verzorgers overgaan naar het aanbieden van vast voedsel.
Kinderopvang Dikke Maatjes streeft naar een vast ritme voor elk kind waarbij er wordt gewerkt met een vaste structuur voor de kinderen:

Tijden Activiteit
07.30/09.30 Kinderen worden gebracht, er volgt een overdracht. Kinderen spelen in de groep.
09.30/10.00 Fruit eten en drinken: de kleinsten beginnen met een fijn gepureerde fruithap en krijgen een flesje sap. De grotere kinderen eten stukjes fruit en krijgen een tuitbeker/gewone beker sap.
10.00/11.00 De allerkleinsten gaan slapen. De grotere kinderen: Er wordt een activiteit aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen, buiten spelen.
11.00/12.00 De allerkleinsten krijgen een fles. Met de grotere kinderen wordt er een boterham gegeten en wat gedronken.
12.30/14.30 De grotere kinderen gaan naar bed. De allerkleinsten: Er wordt een activiteit aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen, buiten spelen.
14.30/15.30 De allerkleinsten krijgen een fles waarna zij tevreden gaan slapen. De grotere kinderen: Eten en drinken, waarna er een activiteit wordt aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen.
16.30/18.30 Er wordt een activiteit aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen. Kinderen tot 1 jaar krijgen een warme maaltijd (meegenomen van huis) Er wordt voor een laatste keer gedronken, waarna de kinderen worden opgehaald.
In deze groepen is per groep plaats voor maximaal 12 kinderen per dag. Deze kinderen hebben een leeftijd tussen de 0 en 4 jaar. We hanteren in deze groepen een vast dagritme wat betreft eten, drinken en rusten/slapen. Dit biedt de kinderen houvast en structuur hetgeen ze een veilig gevoel geeft.

Tijden Activiteit
07.30/09.30 Kinderen worden gebracht, er volgt een overdracht. Kinderen spelen in de groep.
09.30/10.00 Fruit eten en drinken: de kleinsten beginnen met een fijn gepureerde fruithap en krijgen een flesje sap. De grotere kinderen eten stukjes fruit en krijgen een tuitbeker/gewone beker sap.
10.00/11.00 De allerkleinsten gaan slapen. De grotere kinderen: Er wordt een activiteit aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen, buiten spelen.
11.00/12.00 De allerkleinsten krijgen een fles. Met de grotere kinderen wordt er een boterham gegeten en wat gedronken.
12.30/14.30 De grotere kinderen gaan naar bed. De allerkleinsten: Er wordt een activiteit aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen, buiten spelen.
14.30/15.30 De allerkleinsten krijgen een fles waarna zij tevreden gaan slapen. De grotere kinderen: Eten en drinken, waarna er een activiteit wordt aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen.
16.30/18.30 Er wordt een activiteit aangeboden, er worden stimuleringsspelletjes gedaan, vrij spelen. Kinderen tot 1 jaar krijgen een warme maaltijd (meegenomen van huis) Er wordt voor een laatste keer gedronken, waarna de kinderen worden opgehaald.
Op de locatie Orionweg wordt met een peuterplusgroep gewerkt. Peuters van 2,5 tot 4 jaar worden van hun stamgroep gehaald door een pmw’er en gaan van 8.30-14.30 uur naar een eigen ruimte. Ook hierbinnen vinden de vaste groepsmomenten plaats.

Voordeel van deze groep is dat er leeftijdgerichte, voorschoolse (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aangeboden kunnen worden. Er wordt gewerkt met thema’s, waarin voorbereiding en eindproduct zichtbaar aanwezig zullen zijn. De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door de hele dag heen. Twee keer per maand komt er (bij alle dagopvanglocaties) een danspedagoge. Zij biedt aan kinderen vanaf 2,5 jaar peuterdans aan.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven