Emotionele ontiwikkeling

Kinderen kunnen zich sociaal emotioneel goed ontwikkelen wanneer zij in de eerste periode van hun leven een goede (hechtings) band hebben opgebouwd met vaste personen in de directe omgeving. Onze pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Naast een band met de kinderen op te bouwen is het hun taak de kinderen zelfvertrouwen te geven en te stimuleren om te gaan met andere kinderen.

De pedagogisch medewerkers leren hierbij de kinderen op een juiste wijze omgaan met emoties zoals verdriet, boosheid, angst en extreme blijdschap. Bij oudere kinderen stimuleren zij dit door ze hun emoties te laten verwoorden. Daarnaast proberen zij er altijd achter te komen wat de reden van de emotie is. Vervolgens bepalen zij op welke wijze het desbetreffende kind op de beste manier om kan gaan met de emotie. Het ene kind zoekt rust, het andere kind wil geknuffeld worden en weer een ander kind wil even lekker huilen. Alles mag…..natuurlijk met als doel: goed omgaan met je eigen emoties.

 

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws