Protocol Halen en Brengen

Wij hebben een protocol voor het halen en brengen gemaakt, om de afspraken voor iedereen duidelijk te hebben.
Zowel ouders en medewerkers zijn op de hoogte van deze afspraken.

Brengen:

Regel bij Dikke Maatjes is dat het kind gebracht kan worden tussen 7.30 en 9.30 uur.
Het dagprogramma begint om 9.30 uur. Wij vinden het prettig als kinderen voor 9.30 uur ’s worden gebracht, zodat wij gezamenlijk aan het dagprogramma kunnen beginnen.
Bij het brengen voor 9.30 uur is er voldoende tijd voor overdracht en eventueel nog een boekje te lezen of een puzzel te maken met het kind.
Wanneer ouders verlaat zijn of wanneer het kind niet komt door ziekte of een andere reden, verzoeken wij ouders nadrukkelijk voor 10.00 uur hier het personeel van op de hoogte te stellen.
Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 7.30 uur. Mocht het zo zijn dat ouders toch voor 7.30 uur al binnen zijn, kunnen zij eventueel met het kind wachten in de groep.

Halen:

Kinderen kunnen vanaf 16.00 uur worden opgehaald.
Ouders mogen hun kind altijd eerder komen halen, maar dienen dit vooraf te melden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
Kinderen die nog slapen worden wakker gemaakt.

Te laat halen:

Als ouders niet op tijd bij de opvang kunnen zijn om hun kind op te halen, dienen zij de opvang te bellen om hen op de hoogte te stellen, ook als het slechts om vijf minuten gaat.
Als het regelmatig voorkomt dat een ouder te laat komt, wordt de ouder hierop aangesproken.
Ouders dienen ook zorg te dragen voor een achterwacht, zoals een buurvrouw of opa/oma die het kind kan ophalen als de ouder niet op tijd bij de opvang kan zijn.