Veilig & Vertrouwd

Bij de ontwikkeling van een kind is het creëren van een vertrouwde en huiselijke omgeving van groot belang. Als uw kind zich veilig en prettig voelt, zal hij of zij veel makkelijker overgaan tot zelfeducatie, mits dit in zijn of haar eigen tempo mogelijk is. De steeds aanwezige stimulans zal het zelfvertrouwen vergroten en uw kind stimuleren nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Om een veilige en vertrouwde omgeving voor uw kind te creëren zijn, wat ons betreft, onderstaande zaken van groot belang.

Liefdevolle en respectvolle houding van de groepsleiding Naast de aanwezige vakkennis is het aanvoelen van zowel ouders als kind van doorslaggevend belang. Beide zenden constant signalen uit; wij vangen ze op en ondernemen, indien nodig, actie. Natuurlijk met de gevoelens van vanuit een positieve impuls. Kinderen leren immers meer van positieve signalen naar een groep of individu, dan van verbieden en/of corrigeren.Uiteraard geven wij wel grenzen aan indien dit nodig mocht zijn; wederom met een positieve inslag. Dit alles wordt bij de groepsleidsters gevoed door de aanwezige basis van liefde, aandacht en zorg voor uw kind.

Structuur in de dag en de aangeboden activiteiten. Niets geeft een kind een veiliger gevoel als het weet wanneer er iets gaat gebeuren en…wat er dan gaat gebeuren. Hierdoor wordt de omgeving van uw kind voorspelbaar en herkenbaar, waardoor het zich veilig en thuis voelt.

 

 

Nieuws