Sociale Ontwikkeling

Voor kinderen is een kinderdagverblijf een leervijver van allerlei sociale vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de samenleving. Doormiddel van interactie vaardigheden stimuleren onze pedagogisch werkers de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zij helpen de kinderen een vertrouwde plaats in de groep te vinden en stimuleren hen om contact te leggen. Door te spelen in een groep, met en naast elkaar, leren kinderen rekening met elkaar te houden.

Gezamenlijke activiteiten dragen bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen en zijn een bron van gezelligheid, aandacht en sfeer.

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren sociaal gedrag en corrigeren het aan te passen gedrag door het tonen van voorbeeldgedrag. Daarnaast benoemen zij het gedrag van de kinderen, stimuleren het inlevingsvermogen en sturen de kinderen daar waar nodig bij.

We gaan uit van een positieve benadering en geven de kinderen complimentjes als we waarderen wat ze doen.

Enkele voorbeelden van gedrag waar onze speciale aandacht naar uit gaat:

  • Leren elkaar te helpen
  • Leren naar elkaar te luisteren
  • Leren op te ruimen
  • Leren zuinig te zijn op zowel eigen spullen als spullen van anderen
  • Leren problemen op te lossen; het samen uitpraten en het weer goedmaken
  • Respect hebben voor elkaar
  • Leren opkomen voor jezelf
  • Waarden, normen en sociale regels leren en hanteren in verschillende situaties
  • Leren sociale banden op te bouwen met zowel kinderen als volwassenen

 

Nieuws